Ελληνικά » Βραβεία & Συνέδρια » Europlanet Funding Scheme 2017

Πανευρωπαϊκή Διάκριση στον διαγωνισμό Europlanet Funding Scheme 2017

Το 2017 συντάχθηκε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών η ομάδα Επικοινωνίας της Επιστήμης, με όνομα «Planets In Your Hand». Η εκπαιδευτική πρόταση της ομάδας αναδείχτηκε από το Ευρωπαϊκό δίκτυο Πλανητολογίας Europlanet, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Europlanet Funding Scheme 2017. Στον διαγωνισμό αυτό η ομάδα μας διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες, βραβεύτηκε και χρηματοδοτήθηκε για την κατασκευή πλανητικών επιφανειών και την ανάδειξη των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος.