Ελληνικά » Φωτογραφίες » Κατασκευών » ΑΡΗΣ

Η δημιουργία της μακέτας του πλανήτη Άρη

Η κατασκευή της μακέτας ξεκινά με ένα ξύλινο καλούπι διαστάσεων 52×72 cm, όπου θα τοποθετηθεί ο γύψος. Η ίδια τεχνική ακολουθήθηκε για όλους τους γήινους πλανήτες.
Συνολικά 17 κιλά γύψου χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η επιφάνεια του πλανήτη Άρη. Η διαμόρφωση των πλανητικών χαρακτηριστικών του Άρη έγινε με τα χέρια, τηρώντας τις αναλογίες σε ύψος των βουνών και το βάθος των ρηγμάτων και των κρατήρων στην επιφάνεια.
Το καλούπι αφαιρείται μετά από τρεις ημέρες και ο γύψος αφήνεται να στεγνώσει για μία εβδομάδα περίπου. Ο γύψος είναι αρκετά στεγνός όταν γίνεται η λείανση των γωνιών και η εξομάλυνση κάθε τμήματος της επιφάνειας που είναι ακόμη τραχύ.
Η επιφάνεια του πλανήτη Άρη έχει στεγνώσει ολοκληρωτικά και είναι έτοιμη για βαφή.
Το βάψιμο της κάθε επιφάνειας γίνεται σταδιακά και με διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους. Για τη βαφή χρησιμοποιήθηκαν ακρυλικά χρώματα, τα οποία στεγνώνουν σχετικά γρήγορα.
Η επιλογή του χρώματος γίνεται με βάση τις πιο πρόσφατες διαστημικές αποστολές, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα και όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό στην όψη.
Το εσωτερικό πλαίσιο του κάδρου, όπου θα τοποθετηθούν καλώδια και ανεμιστήρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο αυτό, καθότι σε αυτό θα τοποθετηθούν οι μακέτες των πλανητών. Αφού ανοιχτούν όλες οι τρύπες, το πλαίσιο βάφεται μαύρο.
Οι ανεμιστήρες και το φωτισμός (LED stripe) τοποθετούνται στο εσωτερικό πλαίσιο, ώστε να διαμορφώσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε πλανήτη.
Στο εξωτερικό κάδρο τοποθετούνται κατάλληλοι διακόπτες και τροφοδοσία για τα ηλεκτρονικά τμήματα της κατασκευής.
Το εσωτερικό πλαίσιο είναι έτοιμο και γίνεται μια τελική δοκιμή όλων των παραμέτρων. Ο τελικός έλεγχος του κάδρου γίνεται στο εργαστήριο, πριν τα δύο πλαίσια ενωθούν μεταξύ τους με βίδες και ολοκληρωθεί η κατασκευή.
Η μακέτα του πλανήτη Άρη έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για παρουσίαση. Κάθε μακέτα έχει επιγραφή στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και Braille, και συνοδεύεται από τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 12 V, για την παροχή ρεύματος στην κατασκευή. Οι τελικές διαστάσεις της είναι 63×83×15 cm, έχει βάρος που εκτιμάται περίπου στα 15-30 kg (αναλόγως τον πλανήτη και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) και μπορεί να μεταφερθεί με αυτοκίνητο, αφού συσκευαστεί προσεκτικά.