Ελληνικά » Ηλιακό Σύστημα » Πλανήτες » Για τον Πλούτωνα

Πλούτωνας

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, τον Αύγουστο του 2006 αποφάσισε ότι ένα ουράνιο σώμα για να είναι πλανήτης θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο.
2. Να έχει αρκετή μάζα, ώστε κατά τον σχηματισμό του να έχει προφτάσει να πάρει σχεδόν σφαιρικό σχήμα.
3. Να έχει σαρώσει τον χώρο γύρω από την τροχιά του, δηλαδή να έχει καθαρίσει την περιοχή της τροχιάς του από άλλα μικρότερα σώματα.

Την τρίτη προϋπόθεση δεν την πληροί ο Πλούτωνας κι έτσι καθαιρέθηκε από την οικογένεια των πλανητών (https://www.bbc.com/news/science-environment-33462184). Τα σώματα που βρίσκονται στην περιοχή του Πλούτωνα, και συνεχώς ανακαλύπτονται νέα, ονομάστηκαν, μαζί με τον Πλούτωνα, νάνοι πλανήτες (https://www.space.com/15216-dwarf-planets-facts-solar-system-sdcmp.html).