Ελληνικά » Εκδηλώσεις » 2021 » Athens Science Festival 2021

27/03/2021

Athens Science Festival - ASF2021

Μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων στο Athens Science Festival 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών. Η ομάδα επικοινωνίας της επιστήμης “Planets In Your Hand” δημιούργησε μία διαδραστική ιστοσελίδα με θέμα το Ηλιακό Σύστημα. Η ιστοσελίδα παραμένει ενεργή και οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα νοητό ταξίδι στους πλανήτες της αστρικής μας γειτονιάς. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή από την αρχική ιστοσελίδα του “Planets In Your Hand” μέσω της επιλογής “Click In Solar System” που υπάρχει στο μενού, επιλέγοντας την αντίστοιχη εικόνα.

 

http://observatory.phys.uoa.gr/clickinsolarsystem.html

.
.