Ελληνικά » Εκδηλώσεις » 2021 » EPS Young Minds

EPS Young Minds - Empowering Women In Physics

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021, η ομάδα Planets In Your Hand συμμετείχε στην εκδήλωση της ομάδας EPS Young Minds, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Empowering Women In Physics». Οι επισκέπτες ταξίδεψαν νοητά στο Ηλιακό Σύστημα, μέσω της διαδραστικής έκθεσης Planets In Your Hand, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον Δία και τους Γαλιλαϊκούς δορυφόρους του από το τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.