Ελληνικά » Το Έργο » Ιδέα

Η Ιδέα μας

Η πρόταση της ομάδας Planets in Your Hands αφορά στην αναπαράσταση των επιφανειών των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος σε μορφή έκθεσης. Ο επισκέπτης μέσω της αφής θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των πλανητών καθώς επίσης και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή, όπως ατμοσφαιρικές και γεωλογικές συνθήκες, θερμοκρασία και άνεμος.

Η έκθεση αυτή απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά, νέους και ενήλικες και οργανωμένες τάξεις από σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Θα είναι προσιτή σε άτομα με ειδικές ανάγκες με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με περιορισμένη όραση, τα οποία πιθανώς δεν είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος και γενικότερα την πλανητική επιστήμη.

Η έκθεση Planets in your Hand θα είναι ευέλικτη και φορητή ώστε να τοποθετείται και σε άλλους εκθεσιακούς χώρους και ιδρύματα ώστε να είναι επισκέψιμη από μεγαλύτερο κοινό.