Ελληνικά » Το Έργο » Κατασκευή

Η Κατασκευή

Η κάθε επιφάνεια αναπαρίσταται σε ξύλινο κάδρο διαστάσεων 80×60cm που συνοδεύεται από περιγραφή στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα καθώς και στη γραφή Braille. Στο εσωτερικό των κάδρων θα παρουσιάζεται ανάγλυφη η επιφάνεια του πλανήτη, η οποία με τα κατάλληλα υλικά προσομοιάζει τη σωστή υφή με ρεαλιστικά χρώματα και γεωλογικές συνθήκες. Μέσα στην κορνίζα υπάρχουν εσοχές στις οποίες βρίσκονται φωτισμός και ανεμιστήρες για την αναπαράσταση των ατμοσφαιρικών συνθηκών του πλανήτη.