Ελληνικά » Το Έργο

Το Έργο

Το Europlanet είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο πλανητικής επιστήμης. Συνδέει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πλανητική έρευνα στην Ευρώπη. Η πλανητική επιστήμη ασχολείται με τη μελέτη του ηλιακού μας συστήματος και πλανητικών συστημάτων γύρω από άλλα αστέρια.

Το Europlanet χρηματοδοτεί από 5000 έως 15000 ευρώ σε προτάσεις που έχουν σκοπό την ασχολία του κοινού με την πλανητική επιστήμη. Μέσω αυτού του σχεδίου χρηματοδότησης, το Europlanet επικροτεί την έμπνευση νέων επιστημόνων και μηχανικών. Οι βραβευθείσες ιδέες χαρακτηρίζονται από καινοτομία, επιστημονική εγκυρότητα, έμπνευση και φαντασία.